Välkommen till traumautbildningen för Akademiska sjukhuset.

 

Innehållet riktar sig till undersköterskor, sjuksköterskor, läkare samt studenter. Det ersätter inte traumakurser som ATLS/ATSS utan är ett komplement för att visa hur traumaomhändertagandet går till rent praktiskt vid vårt sjukhus.

 

Utbildningen består av en film på ca 15 minuter som visar på ett simulerat traumaomhändertagande. Därefter finner ni under menyn fördjupning ett antal olika fördjupningsområden.

© Traumagruppen/Niclas Lewisson 2014