Traumautbildning för Akademiska sjukhuset

 

Genomgång av ultraljud/FAST

Filmen går igenom var ultraljudsapparaten finns och översiktligt hur en FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) går till. För mer ingående undervisning kring FAST rekommenderas annat undervisningsmaterial.

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-07

© Traumagruppen/Niclas Lewisson 2014