Traumautbildning för Akademiska sjukhuset

 

Film i traumaomhändertagande

Efter att du har sett på filmen kan du gå vidare till relevanta avsnitt under menyn fördjupning.

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-26

Filmen visar en version av ett traumaomhändertagande som ligger till grund för diskussion och utbildning.

 

"Patienten" är en sminkad markör. Därför utförs ej alla åtgärder på riktigt.

 

En del saker som i verkligheten sker parallellt visas här sekventiellt i filmen för att det ska vara lättare att som tittare följa med.

 

På samma sätt utförs här en del åtgärder på akutrummet som i verkligheten hade utförts prehospitalt i ambulansen.

 

Personalen saknar munskydd, vilket man egentligen ska bära. Detta för att deras röster på filminspelningen ska höras bättre.

© Traumagruppen/Niclas Lewisson 2014