Traumautbildning för Akademiska sjukhuset

 

Genomgång av HARE – sträck av ben vid femurfraktur

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-07

© Traumagruppen/Niclas Lewisson 2014