Övre raden från vänster: Norbert Lubenow, Folke Knutsson, Mattias Wahlborg, Peter Glans, Janne Andersson, Hans Blomberg, Marie Ellmin

Nedre raden från vänster: Mia Cederholm, Carina Gustavsson, Monica Frick Bergström, Fredrik Linder, Eva Widén, Jessica Colldén Benneck

Styrgruppen för trauma består av verksamhetschef för ambulans samt för de enheter inom sjukhuset som berörs av trauma, chefsläkare och traumakoordinator.

Gruppen ska bland annat dra upp riktlinjer för traumaverksamheten och granska patientfall som behöver diskuteras över klinikgränserna.

 

Medlemmar:

Claes Juhlin, kirurgi, styrgruppsansvarig,

Per Andersson, ambulans, ersättare Hans Blomberg

Johann Valtysson, An-IVA

Karin Bernhoff, ortoped, ersättare Tomas Borg

Rainer Dörenberg, C-op

Per Enblad, neurokirurgi

Fredrik Linder, traumaansvarig läkare

Bengt Sandén, chefsläkare

Petter Schiller, thorax

Adel Shalabi, röntgen

Tomas Skommevik, akutmottagning

Erik Sköldenberg, barnsjukhuset, ersättare Johan Danielsson

Monica Frick Bergström, ssk CIVA + traumakoordinator

 

Arbetsgruppen för trauma representeras av traumaintresserad personal från de verksamhetsområden som berörs av trauma.

Gruppens arbete syftar till att förbättra samarbetet mellan klinikerna. Att anordna öppna traumaföreläsningar, genomföra traumaövningar och att införa nya kvalitetshöjande rutiner ingår också i arbetet.

 

Medlemmar:

Fredrik Linder, traumaansvarig läkare

Mikko Aarnio, läkare CIVA, ersättare Magnus von Seth alt David Ohlén

Hans Blomberg, läkare ambulans,

Tomas Borg, ortoped, ersättare Mattias Wahlborg alt Björn Hernefalk

Mia Cederholm, ssk anestesin

Jessica Colldén Benneck, utbssk ambulans

Johan Danielsson, barnkirurg

Hampus Eklöf, läkare röntgen

Marie Ellmin, ssk akutmottagningen

Peter Glans, akutläkare, ersättare Susann Järhult

Kicki Granlund, ssk NIVA,

Carina Gustavsson an ssk C-op, ers Jenny Andersson alt Maria Stolpe

Fredrik Huss, plastikkirurg BRIVA

Folke Knutson, läkare Blodcentral, ersättare Norbert Lubenow

Anders Lewén, neurokirurg

Patrik Lindquist, ssk BIVA

Eva Widén, ssk,gruppchef akutmottagningen

Monica Frick Bergström, ssk CIVA + traumakoordinator

 

© Traumagruppen/Niclas Lewisson 2014