Traumautbildning för Akademiska sjukhuset

 

Traumaledarens roll

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-07

© Traumagruppen/Niclas Lewisson 2014