Traumautbildning för Akademiska sjukhuset

 

Provtagning i samband med trauman

Det finns ett färdigt paket av prover som kallas för traumaprover.

 

Traumaprover:

Blodstatus, P-CRP, P-ALAT, P-ALP, P-Amylas, P-ASAT, P-Bilirubin, P-Glukos, P-Kalium, P-Kreatinin, P-Natrium, P-Antitrombin, P-APT tid, P-Fibrinogen, P-PK, P-Etanol, P-GFR (CystC-beräknat), P-HCG (för kvinnor i fertil ålder), P-LD, P-Myoglobin, P-Troponin I, P-Urea, P-Paracetamol, P-Salicylat

 

Blodgruppering samt BAS-test bör man ta vid misstänkt blödning.

 

Arteriell eller venös blodgas ingår i traumaproverna.

 

Blodgasapparat:

i-STAT CG4+: pH, PCO2, PO2, Lac, HCO3, TCO2, BE, s02

 

i-STAT EG7+: pH, PCO2, PO2, Na, K, iCa, Hct, HCO2, TCO2, ,BE, s02, Hb

 

Vid brännskada med kolmonooxidförgiftning körs artärgasprovet på en apparat som analyserar COHb (finns bl a på CIVA).

 

Urinsticka inkl Triage drogpanel via urin kan tas.

 

Kapillära prover:

Hb, CRP samt B-glukos.

 

Man kan även ta TEG (Thromboelastography) vid svåra blödningar för mer information om fibrinolys.

 

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-07

© Traumagruppen/Niclas Lewisson 2014