Traumautbildning för Akademiska sjukhuset

 

Vidare information och utbildning kring traumaomhändertagande

Denna utbildning utgår från lokala rutiner vid Akademiska sjukhuset.

 

För mer djupgående undervisning kring medicinskt beslutsfattande vid traumaomhändertagande rekommenderar vi:

 

Sjuksköterskor:

 

ATSS - Akut TraumaSjukvård för Sjuksköterskor, som utgår från och följer ATLS-konceptet.

TNCC - Trauma Nursing Core Course, som även den utgår från ATLS-konceptet.

 

Läkare:

 

ATLS - Advanced Trauma Life Support

DSTC - Definitive Surgical Trauma Care courses

Bakjourskurs Kärl och trauma - Kurs i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Karolinska sjukhuset på uppdrag av Svensk kirurgisk förening.

 

För information kring kommande kurser och kongresser inom det traumatologiska området rekommenderas Svensk förening för traumatologi som har en aktuell sammanställning på http://swedishtrauma.se/kongresser_kurser.html

 

Prehospital personal:

 

PHTLS - PreHospital Trauma Life Support

 

Fyra gånger om året ges en lunchföreläsning, Trauma I Fokus. Vissa föreläsningar går igenom intressanta traumafall, andra fokuserar på specifika områden. På Navet finner du mer information (länken fungerar endast på datorer inom Uppsala läns landsting).

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-03

© Traumagruppen/Niclas Lewisson 2014